TIN TỨC

Vị Trí Huyện Hoài Đức Thành Phố Hà Nội

Hoài Đức Lên Quận Vào Năm 2020

Chỉ tiêu một huyện trở thành quận hoặc thị xã là chỉ số phi nông nghiệp phải ở mức cao và gấp nhiều lần chỉ số nông nghiệp. Ngoài ra cơ sở hạ tầng cũng như cơ sở kỹ thuật phải đảm …
Gọi ngay