Hoài Đức Sẵn Sàng Lên Quận Vào Năm 2020

Siết Chặt Nhiều Tiêu Chí Để Lên Quận

Hoài Đức trong những năm gần đây có bước chuyển mình mạnh mẽ để hoàn thành mục tiêu lên quận vào năm 2020. Hiện tại Hoài Đức đã đạt được 3/4 số chỉ tiêu đề ra để trở thành một quận của thành phố Hà Nội. Một số chỉ tiêu chưa đạt là:

 • Cân đối thu – chi ngân sách
 • Mật độ đường giao thông đô thị
 • Cơ sở y tế cấp đô thị
 • Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý
 • Đất cây xanh công cộng…

Bên cạnh các chỉ tiêu chưa thi có rất nhiều chỉ tiêu mà huyện Hoài Đức đã hoàn thành tốt và vượt xa so với chỉ tiêu đề ra:

 • Mức tăng trưởng kinh tế 3 năm gần nhất
 • Thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo 3 năm gần đây
 • Tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ
 • Tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh
 • Điện chiếu sáng

Hiện tại theo chỉ đạo của UBND huyện thì năm 2020 toàn huyện Hoài Đức sẽ tập trung cao độ, siết chặt các chỉ tiêu chưa đạt để có thể lên quận vào cuối năm 2020. Đây cũng là thời điểm thích hợp cho phát triển kinh tế và xã hội và thập kỷ mới giai đoạn 2021-2030.

Vị Trí Huyện Hoài Đức Thành Phố Hà Nội

Vị Trí Huyện Hoài Đức Thành Phố Hà Nội

 

Ấn Định Thời Điểm Lên Quận Vào Cuối Năm 2020

Huyện Hoài Đức dự kiến lên quận vào cuối năm 2020 sau cuộc họp tổng kết năm 2019 của UBND huyện. Các lãnh đạo của huyện Hoài Đức đã đề ra những ưu điểm khi Hoài Đức lên quận vào năm 2020:

 • Hoài Đức lên quận vào năm 2020 sẽ tạo đà phát triển lớn cho toàn huyện trong thập kỷ mới (2021-2030). Lượng dân cư đổ về sinh sống sẽ tăng lên, cơ sở hạ tầng sẽ được xây dựng nhiều hơn. Các chủ đầu tư sẽ đổ về Hoài Đức nhiều Hơn.
 • Năm 2020 là thời điểm hội nhập công nghệ, đặc biệt là việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước. Nếu lên quận vào năm 2020 sẽ có thể áp dụng được công nghệ số vào quản lý dữ liệu nhà nước tại huyện. Việc đồng bộ sẽ được triển khai dễ dàng hơn do ít phải thay đổi đơn vị hành chính.
 • Là huyện đi đầu trong việc từ huyện trở thành một quận của thành phố Hà Nội. Sẽ giúp các huyện có bài học để có thể trở thành một quận của thành phố Hà Nội
Lối Vào huyện Hoài Đức - Thành Phố Hà Nội

Lối Vào huyện Hoài Đức – Thành Phố Hà Nội

Như vậy huyện Hoài Đức sẽ ấn định thời gian lên quận vào cuối năm 2020. Theo quan điểm của chúng tôi Hoài Đức đáng nhẽ đã lên quận vào đầu năm 2020 nhưng vì chú trọng quá nhiều vào các chỉ tiêu cơ sở hạ tầng dẫn tới bội chi ngân sách huyện. Hơn thế nhưng chỉ tiêu nhỏ vẫn chưa được chú trọng nhiều. Hi vọng trong thời gian tới Hoài Đức sẽ hoàn thành mục tiêu để trở thành một quận của thành Phố Hà Nội.

 

>>> Xem thêm một dự án nhà thấp tầng sắp mở bán tại huyện Hoài Đức: Hà Đô Charm Villas

>>> Xem thêm thông tin phân tích dự án Hà Đô Charm Villas tại: Tin Tức Hà Đô Charm Villas

Hoài Đức Sẵn Sàng Lên Quận Vào Năm 2020
Đánh giá bài viết
Gọi ngay